Privacy
Door uw bezoek aan onze website wordt geen persoonlijke informatie van u achterhaald. De enige informatie die wij van u registreren is hetgeen u ons zelf vertelt. Bijvoorbeeld indien u een formulier invult. De informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Anja Esthetiek
Elke gebruiker verbindt zich ertoe de toestemming te vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor deze website, namelijk Anja Esthetiek, alvorens een hyperlink van welke aard ook te leggen naar deze site.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er ondermeer toe :
•  De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
•  Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of    anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
•  De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of    onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een    lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
•  De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon,    rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
•  De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor    een voorafgaandelijke toestemming aan Anja Esthetiek te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.vorige
Handbags trapeze best authentic sale outlet celine 2015 chloe outlet online bags women 2015 bags boston celine outlet replica Replica discount handbags boston celine authentic 2015 2015 canada goose toronto the best replica 2015 celine outlet online bags handbags price 2015 canada goose men cheap chateau parka Official 2015 handbags clutch outlet sale celine 2015 bags mini luggage replica store celine 2015 celine replica store handbags usa Authentic 2015 prada fake outlet bags wallet Handbags trio fake discount celine best price 2015 bags women outlet store chloe 2015 women outlet canada goose coats jackets Celine handbags trapeze official real store outlet 2015 canada goose kensington parka women outlet 2015 bags men hermes replica store 2015 handbags sunglasses celine replica online 2015 canada goose men cheap coats jackets 2015 bags evelyne hermes outlet online Celine handbags phantom fake replica online authentic