Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.anja-esthetiek.be/. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

Doel van de site
De site is vooral bedoeld als informatiemedium. Ze moet een voorstelling geven van de producten en diensten aanwezig in de zaak.

Gebruik van de site
Ondanks dat er de grootst mogelijke inspanningen worden geleverd om de site zo up-to-date mogelijk te houden, kunnen we niet instaan als dit niet het geval blijkt. Als u tekortkomingen vaststelt, kan u steeds contact opnemen met de zaakvoerder. We zorgen er dan voor dat dit zo snel mogelijk verholpen wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Anja Esthetiek. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anja Esthetiek verkrijgen.volgende